“REAL WORLD” PRELIMINARY DATA ON THE EFFICACY AND SAFETY OF 16-WEEK INDUCTION THERAPY WITH TOFACITINIB IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS

Eirini Zacharopoulou  1     Nikos Viazis  2     Andreas Psistakis  3     Angeliki Theodoropoulou  3     Ioannis Drygiannakis  4, 4     Konstantinos Karmiris  4     Ioannis Koutroubakis  4     Polyxeni Kevrekidou  5     Konstantinos Soufleris  6     Marios Katsaros  7     OLGA GIOULEME  7     Fotios Fousekis  8     Konstantinos H. Katsanos  9     Dimitrios K. Christodoulou  10     Aikaterini Gaki  11     Giorgos Bamias  12     ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  13     Evanthia Zampeli  14     Spyridon Michopoulos  14     Christos Liatsos  15     Nikolaos Kyriakos  15     Christos Veretanos  15     Andreas N. Kapsoritakis  16     konstantinos argyriou  16     GEORGIOS TRIMPONIAS  16     Gerassimos J. Mantzaris  16     Maria Tzouvala  16    
1 General Hospital of Nikea and Pireaus, Nikaia, Greece
2 Evangelismos Hospital, Athens, Greece
3 Venizeleio General Hospital, Heraklion, Greece
4 University Hospital Heraklion, Heraklion, Greece
5 Theageneio Anticancer Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
6 Theagenion Anticancer Hospital Thessaloniki Gastroenterology, Thessaloniki, Greece
7 Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration Hospital, Thessaloniki, Greece
8 University General Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece
9 Medical School of Ioannina, 45333 Ioannina, Greece
10 Gastroenterology Unit University Hospital, Ioannina, Greece
11 National and Kapodistrian Univeristy of Athens, “Sotiria” General Hospital, Athens, Greece
12 National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
13 Gastroenterology clinic, Athens, Greece
14 General Hospital of Athens “Alexandra”, Athens, Greece
15 401 Army General Hospital of Athens, Athens, Greece
16 School of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece

Topic
IBD

Conference
UEG Week 2023

Citation
United European Gastroenterology Journal 2023; 11 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing